نامتان چون قبر شیر صفین خطر دارد برای...

ساخت وبلاگ
چکیده : کجاست آن شجاعت وتوکل وعشقی که مثل نادر مهدوی یا بیژن گرد بریک قایق موتوری بنشیندوبه قلب ناوگان الکتر... با عنوان : نامتان چون قبر شیر صفین خطر دارد برای... بخوانید :
کجاست آن شجاعت وتوکل وعشقی که مثل نادر مهدوی یا بیژن گرد بریک قایق موتوری بنشیندوبه قلب ناوگان الکترونیکی شیطان خلیج فارس حمله برد؟
میپرسید این شجاعت وتوکل وعشق به چه درد میخورد؟
هیچ!
به درد دنیاداران نمیخورد امابه کارآخرت عشاق می آیدکه آنجاست دارحاکمیت جاودانه عشاق
#سیدمرتضی آوینی
...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : جمعه 16 مهر 1395 ساعت: 19:58